Från och med 1 januari 2019 gäller nya föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Ny inrapportering till registret över insatser 
Nu finns ett stödmaterial med information om register och statistik som en viktig källa till kunskap samt en beskrivning av vilka uppgifter som ska lämnas enligt den nya uppgiftsskyldigheten.

Klicka på rubriken ovan för mer information.

No Comments

Post a Comment