Länk till utredningen: Översyn av insatser enligt LSS -Regeringen

Kort om utredningens förslag:

Vi föreslår en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS.

Vi föreslår tre nya LSS-insatser:

• Personlig service och boendestöd.

• Personligt stöd till barn.

• Förebyggande pedagogiskt stöd.

Vi föreslår att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd. Vi föreslår också att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans. Om förslagen genomförs beräknar vi att statens kostnader kommer att minska med cirka 600 miljoner kronor varje år. Vi beräknar att kommunernas kostnader samtidigt ökar med mellan 300 miljoner och 400 miljoner kronor om året. Utdrag ur betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88, sidor 43 – 68 Lättläst sammanfattning SOU 2018:88 44 I den här sammanfattningen berättar vi om utredningens uppdrag, bakgrund, vad de nya förslagen betyder och vilka följder vi tror att de får. (källa Regeringens hemsida)

Tryck på rubriken för att komma till Regeringens hemsida,  för att ta del av hela utredningen.

 

No Comments

Post a Comment