Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre – Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre.
Arbetet grundar sig på en sammanställning av kunskap om hur vanliga symtom hos äldre kan orsakas av sjukdomar och tillstånd som ofta är föremål för otillräcklig diagnostik, och därmed under- eller felbehandling.