Oklart om problemorienterad behandling – så kallad counselling – fungerar vid depression (SBU)

Problemorienterade behandlingar (counselling) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har granskat det vetenskapliga underlaget för problemorienterad behandling, så kallad counselling, för vuxna personer med mild till medelsvår depression.

En omfattande genomgång från Storbritannien kunde varken påvisa eller utesluta effekt på depressionssymtom när counselling jämfördes med kontrollbehandling och med annan psykologisk behandling.

No Comments

Post a Comment