Tipsa Barnkonventionsutredningen

Notis från SKL: Den 15 november 2019 ska utredningen överlämnas till regeringen. Uppdraget är omfattande och nu önskar Barnkonventionsutredningen få in synpunkter från kommuner, landsting och regioner som arbetar med barn, om vilka områden som är viktiga att undersöka närmare. Har ni synpunkter på eller erfarenheter av brister i svensk lagstiftning i förhållande till barnkonventionen kan ni meddela dessa till utredaren, Anders.Hagsgard@dom.se

No Comments

Post a Comment