Kostnadsfri konferensen – Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, den 5 dec (Socialstyrelsen och Skolverket)

Barn ska bara vara trygga och få hjälp i tid. Enkelt att skriva under på, men ett läge som kräver långt utvecklad samverkan. Något som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet.

Den här konferensen vänder sig i första hand till dig som är förvaltningschef, verksamhetschef eller strategisk nyckelperson som kan påverka och fatta beslut för att barn ska få tidiga och samordnade insatser.

Datum och tid

05 december – 05 december 2018

Plats

Folkets hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm.

Arrangörer

Socialstyrelsen och Skolverket.

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande.

Information

 Program Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

No Comments

Post a Comment