Missa inte! Statsbidrag att ansöka om under hösten för kommuner och landsting – Socialstyrelsen

Kommuner

Länk till : Ökad bemanning inom äldreomsorgen
Ansökan ska ha inkommit senast den 31 oktober 2018.

Länk till : Statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen
Ansökan ska ha inkommit senast den 1 november  2018.

 

Landsting

Länk till :  Statsbidrag till ökade möjligheter till tolktjänster i arbetslivet
Syftet med statsbidraget är att genom att öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel. Ansökan ska ha inkommit senast den 1 december 2018.

 

No Comments

Post a Comment