Regionala rutiner både för det förebyggande arbetet och när ett barn försvinner. (Länstyrelsen i Stockholm)

Länk till information på länstyrelsen i Stockholm

Kopia av information nedan:

Regeringsuppdraget 2016–2017

  • Länsstyrelserna skulle under perioden kartlägga situationen, föreslå åtgärder till regeringen och sprida metoder och arbetssätt till samtliga aktörer som är inblandade i skyddet runt de ensamkommande barnen och ungdomarna. Regeringsuppdraget resulterade i en nationell kartläggning, en sammanställning av åtgärdsförslag till regeringen samt ett metodstöd för regional samverkan. Länkar till dessa dokument och annat relevant material finns nedan.
No Comments

Post a Comment