Hälso- och sjukvård för asylsökande – lagar, regler och rapporter på området (SKL)

Länk till SKL, eller läs nedan. 

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Landstingen har skyldighet att erbjuda sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, finns bestämmelser om landstingens skyldigheter:
  • Personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom landstinget.
  • Personer som fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och omedelbar tandvård enligt tandvårdslagen. Även sjukvård och tandvård som inte kan anstå, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör landstinget erbjuda detta.
  • Hälsoundersökning av samtliga asylsökande.

Regler för vård av asylsökande

I kapitel 7 i SKL:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler för vård av asylsökande:

Handbok Vård av personer från andra länder

Asylsökande och tillståndslösa som är 85 år eller äldre omfattas av de nya reglerna (26 § andra stycket HSL)  om avgiftsfri öppenvård i den mån det rör sig om vård som inte kan anstå.

Brister och oklarheter i lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för asylsökande

Det finns ett stort antal oklarheter i den lagstiftning som avser hälso- och sjukvård till asylsökande, nyanlända och utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade papperslösa. SKL har i en skrivelse ställd till Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet försökt beskriva de större brister som SKL och dess medlemmar identifierat. Vi beskriver även de åtgärder vi vill se för att komma tillrätta med bristerna.

Brister och oklarheter i lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för asylsökande (PDF, nytt fönster)

No Comments

Post a Comment