Ny rapport från vårdanalys: Förnuft och känsla

En förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdsystem är att befolkningen har ett stort förtroende för vården. I vår nya rapport beskriver vi förtroendets nuläge och utveckling och förtroendets betydelse för hälso- och sjukvårdssystemet och individen.
No Comments

Post a Comment